Go to Quick Search Go to Advanced Search Browse the Index
 
 
 

Library Online Catalogue

Test (list.php): ufC=SIG "mp!/!!3440", uzS=1, uzA=40, urO=d56, ufa=, unB=1

List of Results

Bues, Almut (ed.)
Martin Grüneweg, zycie Europejczyka. Katalog wystawy w klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie, 24.4./24.5.2008. Martin Grüneweg, ein europäischer Lebensweg. Red.: Almut Bues, Zbigniew Krysiewicz. Klasztor oo. Dominikanów w Krakowie, Deutsches Historisches Institut in Warschau.
      Kraków: Klasztor oo. Dominikanów w Krakowie (2008). 147 S., Abb. 4°
[external link to: Table of Contents ]
ISBN 978-83-923323-1-2
Library shelf-mark: Mp/3440        
Subject headings: Grüneweg, Martin 1561-1618/!Ausstellungskatalog
Ordensleben/!Dominikaner/!Polen/1500-1600/!Ausstellungskatalog
Ausstellungskatalog