Go to Quick Search Go to Advanced Search Browse the Index
 
 
 

Library Online Catalogue

Test (list.php): ufC=SER "geschiedenis", uzS=1, uzA=40, urO=d56, ufa=, unB=1

List of Results

Hugenholtz, F. W. N. (ed.)
Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht. Uitgegeven door F. W. N. Hugenholtz en W[ybe] Jappe Alberts.
      Groningen: Wolters     -    . [Bd]   -   . 8°
@bE@geschiedenis@bE@

Volumes:

33Christianity in Great-Moravia. By Zdenek R[adslav] Dittrich